Dr. Fleisz János a BINCISZ elnökeként a civil szférát is kívánja képviselni a Nagyváradi Tanácsban

A BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK (BINCISZ) célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás létrehozása, fő küldetése közösségi összefogással mindazon feladatok ellátása, amelyeket a magyar közösség fejlődése megkövetel. A BINCISZ) politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben.

Várjuk további civil szervezetek csatlakozésát.

Előválasztás - Jelöltállítás

Kampány a polgármesteri székért „Szemléletváltást szeretnék” Dr. Fleisz János történész is indul polgármester-jelöltként az RMDSZ váradi belső előválasztásán. Ezzel kapcsolatban kérdeztük az érdekeltet és Szabó Ödönt, az RMDSZ megyei ügyvezető elnökét. „Indulásomról magam döntöttem, a jelölési határozat nem írt elő egyeztetési kötelezettséget, mégis úgy tűnik, hogy meglepetést okoztam. Indulásom okai: komolyan vettem az RMDSZ által meghírdetett nyitást, amely esélyegyenlőséget és korrekt megmérettetést ígér. A választási törvény nem ad lehetőséget a civil szervezeteknek, hogy saját jelölteket indítsanak. Gondolom, hogy valós alternatívát nyújtok, mint olyan váradi, aki nem csak a város történetét, hanem belső lelkületét is ismeri. Szemléletváltást szeretnék – ez az önkormányzati programom fő mottója – főszerepben Nagyváraddal. Azt szeretném elérni, hogy ne a város vezetői szerepeljenek állandóan, hanem maga Nagyvárad az összes régóta megoldatlan problémáival. Ennek érdekében szeretném a lakossággal együtt felmérni és listába állítani a megoldatlan problémákat, majd közösen elsőbbségi sorrendet alakítanánk ki a megoldásokra konkrét határidőkkel.” A határozat elérte célját Szabó Ödön, az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető elnöke a hírrel kapcsolatban így nyilatkozott lapunknak: „Én azt gondolom, hogy az RMDSZ választmányi határozata elérte a célját. Bárki letehette a jelöltségét a vidéki településeken és Nagyváradon is. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban egy tisztességes előválasztáson el fog dőlni, hogy kit akar a nagyváradi és a bihari magyarság polgármester-jelöltnek illetve tanácsosnak. Teljes összefogást és nyitást szorgalmazunk minden irányban azért, hogy minél több magyar jusson be a helyi önkormányzatokba, és azok az emberek kerüljenek döntési helyzetbe akik valóban bírják a magyar közösség támogatását.” Péter I. Zoltán (Bihari Napló)

Megalakul a Helyi Tanács

Nagyvárad - A 2001/215. számú, a helyi közigazgatásra vonatkozó törvény előírásainak megfelelően 2008. június 18-án, szerda délelőtt 10 órára összehívják a Helyi Tanács alakuló ülését a nagyváradi városháza dísztermébe. A napirendi pontok a következők: a mandátumigazoló bizottság megválasztása; a megválasztott önkormányzati képviselők mandátumainak az elismerése; azoknak a helyi tanácsosoknak az eskütétele, akiknek a mandátumát elismerték; a Helyi Tanács ülésvezetőjének a megválasztása; a polgármester mandátumát igazoló polgárjogi itéletnek a bemutatása; a polgármester eskütétele; az alpolgármester megválasztása; a szakbizottságok számának és összetételének az elfogadása.

Alakuló ülés

Nagyvárad Helyi Tanácsa június 18-án, szerdán 10.00 órától tartja az alakuló ülését. Az időpontot Mircea Ghitea prefektus határozta meg. Ionel Vila jegyző közölte, hogy a tanácsosokat ezen az ülésen iktatják be. Előzőleg már leellenőrizték azt, hogy nincs-e összeférhetetlenség a jelenlegi állásuk és a tanácsosi mandátum között. Ez utóbbi esetben választaniuk kell. Abban az esetben ha lemondanak a tanácsosi mandátumukról a párt listján a sorban következő foglalja majd el a helyét. A testület tagjaiból a két alpolgármestert majd csak a Helyi Tanács első rendes ülésen választják meg, vélhetően július hónapban. Ami Ilie Bolojant illeti, a Bihar Megyei Törvényszék már érvényesítette a polgármesteri teendők ellátására, így ő átveheti a hatáskörét minden egyéb formalitás nélkül. Eskütételére a június 18-i ülésen kerül sor.