Dr. Fleisz János a BINCISZ elnökeként a civil szférát is kívánja képviselni a Nagyváradi Tanácsban

A BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK (BINCISZ) célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás létrehozása, fő küldetése közösségi összefogással mindazon feladatok ellátása, amelyeket a magyar közösség fejlődése megkövetel. A BINCISZ) politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben.

Várjuk további civil szervezetek csatlakozésát.

Megalakul a Helyi Tanács

Nagyvárad - A 2001/215. számú, a helyi közigazgatásra vonatkozó törvény előírásainak megfelelően 2008. június 18-án, szerda délelőtt 10 órára összehívják a Helyi Tanács alakuló ülését a nagyváradi városháza dísztermébe. A napirendi pontok a következők: a mandátumigazoló bizottság megválasztása; a megválasztott önkormányzati képviselők mandátumainak az elismerése; azoknak a helyi tanácsosoknak az eskütétele, akiknek a mandátumát elismerték; a Helyi Tanács ülésvezetőjének a megválasztása; a polgármester mandátumát igazoló polgárjogi itéletnek a bemutatása; a polgármester eskütétele; az alpolgármester megválasztása; a szakbizottságok számának és összetételének az elfogadása.