Dr. Fleisz János a BINCISZ elnökeként a civil szférát is kívánja képviselni a Nagyváradi Tanácsban

A BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK (BINCISZ) célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás létrehozása, fő küldetése közösségi összefogással mindazon feladatok ellátása, amelyeket a magyar közösség fejlődése megkövetel. A BINCISZ) politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben.

Várjuk további civil szervezetek csatlakozésát.

Alakuló ülés

Nagyvárad Helyi Tanácsa június 18-án, szerdán 10.00 órától tartja az alakuló ülését. Az időpontot Mircea Ghitea prefektus határozta meg. Ionel Vila jegyző közölte, hogy a tanácsosokat ezen az ülésen iktatják be. Előzőleg már leellenőrizték azt, hogy nincs-e összeférhetetlenség a jelenlegi állásuk és a tanácsosi mandátum között. Ez utóbbi esetben választaniuk kell. Abban az esetben ha lemondanak a tanácsosi mandátumukról a párt listján a sorban következő foglalja majd el a helyét. A testület tagjaiból a két alpolgármestert majd csak a Helyi Tanács első rendes ülésen választják meg, vélhetően július hónapban. Ami Ilie Bolojant illeti, a Bihar Megyei Törvényszék már érvényesítette a polgármesteri teendők ellátására, így ő átveheti a hatáskörét minden egyéb formalitás nélkül. Eskütételére a június 18-i ülésen kerül sor.